Kompetanse i 2020 – Industri 4.0

ID-100348802

Om fem år vil 35% av våre egenskaper, som er betraktet som viktige i arbeidslivet, være endret, i følge World Economic Forum.

Tekst: Parisa Yousefi, Foto: Nenetus at FreeDigitalPhotos.net

Vi står på randen av en teknologisk revolusjon som vil i veldig stor grad endre måten vi lever på, jobber på, og forholder oss til hverandre. Den nye teknologien er i ferd med drive frem en ny industriell revolusjon, og eksperter har allerede uttalt seg om kommende teknologi og gjennombrudd i områder som kunstig intelligens, IoT, robotikk, nanoteknologi, bioteknologi, energiopplagring, kvanteberegning etc.

Allerede, ser vi hva kunstig intelligens har gitt oss i dag som selvkjørende biler, programvare som kan oversette eller investere, og droner. Vi ser at mer og mer skjer ved hjelp av avanserte informasjonssystemer og uten menneskelig innblanding. Det er i stor grad tre store påvirkninger som den fjerde industrielle revolusjon har på businessen; – på kundeforventninger, – på digitalisering av produksjonssystemet, og -på «samarbeidsinnovasjon». Med bakgrunn i dette, er det gitt at denne revolusjonen krever en ny kompetanse.

Forumet «The Future of Jobs» har i sin rapport listet opp 10 kompetanseområder som vil være viktig i arbeidslivet i 2020 uavhengig av bransje og land.

I 2020

I 2015
1.Complex problem solving 1.Complex problem solving
2. Critical Thinking 2. Coordinating with others
3. Creativity 3. People Management
4. People Managment 4. Critical Thinking
5. Coordinating with others 5. Negotitation
6. Emotional Intelligence 6. Quality Control
7. Judgment and Decision Making 7. Service orientation
8. Service orientation 8. Judgment and Decision Making
9. Negotitation 9. Active listening
10. Cognitive flexibility

10. Creativity

Vi går over fra enkel digitalisering (den tredje industrielle revolusjon) til innovasjonsbasert på ulike kombinasjoner teknologi (den fjerde industrielle revolusjon) som tvinger bedrifter til å revurdere måten de gjør business på i dag og hvilken kompetanse de vektlegger.

Den fjerde revolusjon skiller seg ut fra de tidligere industrielle revolusjonene ved at den «disrupter» nesten alle bransjer i alle land, MEN ett felles trekk i alle industrielle revolusjoner er at de har ført til noe bedre…

facebooklinkedin

Parisa

2 Comments

Legg igjen en kommentar