Verdibasert ledelse – Hvorfor er det viktig?

Nina gullerud

“Når du blir gammel og sitter i gyngestolen med pledd over knærne, kommer du til å tenke med glede på alt du våget. Det du våget å si, det du våget å gjøre, de valgene du våget å ta fordi du visste at ditt liv er ditt liv! Du visste også at å våge å være tro mot deg selv var det samme som å være tro mot andre.”

Tekst: Nina Gullerud (fra Oda Magasinet, utgave 3). Foto: Irene Sandved Lunde

Sitat er hentet fra “Kunsten å lede seg selv,” av Randi B. Noyes, 1995. I min verden begynner verdibasert ledelse med ledelse av meg selv. Jeg tok det Randi B. Noyes kaller “Gyngestol-testen” første gang i 1988, da jeg hadde mottatt et stipend for å studere i USA. Jeg var usikker på om jeg turte å satse på meg selv og den litt utradisjonelle studieveien jeg ønsket å gå. Det ville jo medføre at jeg måtte ta opp lån i Lånekassen og flytte langt unna familie og venner.

Et kvart århundre senere kan jeg med hånden på hjertet si at jeg ikke har angret et sekund på at jeg gikk min egen vei! Det har forøvrig tatt litt tid å forstå at en av mine kjerneverdier – livslang læring – lå til grunn for det valget jeg tok.

Min interesse for verdibasert ledelse har vokst frem gjennom 20 år i IT-bransjen. Jeg har sett hvordan kollegaer og ledere har møtt utfordringer og muligheter med ulike verdier og holdninger. Jeg har sett hvilke prestasjoner som er mulig å oppnå når man samler ulike mennesker, og slipper kreativiteten løs mot et felles mål. At man lar samarbeidet bygge på felles verdier fremfor måle- og kontrollmekanismer alene. Jeg har også stått overfor veivalg og vanskelige prioriteringer, og da har det vært lettere å stå for mitt standpunkt når det har vært forankret i både mine egne og virksomhetens verdier. Summen av disse erfaringene har ledet meg til å søke mer kunnskap om verdibasert ledelse og bedriftskultur, og hvilken betydning disse har for både individuelle og kollektive prestasjoner i organisasjonen.

Før jeg deler noen viktige observasjoner rundt hvorfor vi alle bør våge å være tro mot oss selv, la oss få på plass noen grunnleggende definisjoner:

Verdier – hvilke “drivere” som motiverer deg der du er i livet ditt nå. Verdier er med andre ord individuelle, og varierer gjennom livet, formet av våre egne behov for trygghet, tilhørighet, anerkjennelse, personlig vekst og å gjøre en forskjell. Mange ganger blir vi ikke klar over egne verdier, før det skjer en større omveltning i livet: Vi gifter eller skiller oss, flytter, skifter jobb, eller opplever alvorlig sykdom og dødsfall blant våre nærmeste. Men verdiene våre styrer også små og store valg i hverdagen. Spørsmålet blir da om vi er dem bevisst.

Holdninger – mine verdier former mine holdninger. Dersom du har miljøansvar som en viktig verdi for deg, så har du muligens også en liten forståelsesfull holdning til de som kjører SUV med fossilt brennstoff, mens du selv velger tog og buss på biodrivstoff. Dine holdninger påvirker dine valg og handlinger. Dine handlinger synliggjør dine verdier for mennesker rundt deg.

Kultur – oppstår som summen av de verdier, holdninger og handlinger som mennesker i en gruppe, organisasjon, eller et land, lar komme til uttrykk. En sterk og god bedriftskultur koblet til virksomhetens strategiske mål, kan bidra til å øke både konkurransekraft og lønnsomhet.

Definisjonene av verdier, holdninger og kultur er fritt utledet fra Richard Barretts forskning og praksis. De skiller seg fra andre retninger innenfor verdibasert ledelse, som styrer mer mot etisk regnskapsføring og moralske prinsipper. Jeg er interessert i den verdibaserte ledelsen som kobler seg på din og min motivasjon (våre verdier), og på denne måten bidrar til å bygge en kultur, og et arbeidsmiljø preget av mangfold, innovasjon, rom for å lære av egne feil og levere gode resultater basert på kunnskap, styrke og inspirasjon.

Verdibasert ledelse bygger kultur

Kulturen er mangfoldig og utvikler seg hele tiden. Derfor blir synlig og engasjert ledelse en viktig faktor for å lykkes med kulturbygging. I en artikkel publisert av Ukeavisen Ledelse i mars 2014, forklarer en av grunnleggerne av verdibasert ledelse hvorfor mange mislykkes med å bygge den kulturen de ønsker seg, basert på virksomhetens verdier:

Verner C. Pedersen, foreleser og pensjonert professor ved Aarhus Universitet, var med å definere verdibasert ledelse for 20 år siden.

– Det er en stor misforståelse når ledere i dag tror at verdier må skrives ned. Et stykke papir får ikke folk til å oppføre seg annerledes, men det gjør til gjengjeld andres handlinger. Derfor skal verdier inn i en organisasjon gjennom handlinger – de skal ikke nedfelles, sier Pedersen til Djøfbladet.

Mange virksomheter har nedfelt sine verdier og gjort dem synlige både på vegger og på nett. Dette kan ha en positiv effekt når ansatte, partnere og kunder opplever at disse verdiene blir levende og relevante gjennom møter med virksomheten. Dersom verdiene ikke er levende gjennom at ledere og ansatte ‘lever som de lærer’, så virker verdiene mot sin hensikt og kan skape en apatisk eller endatil kynisk holdning blant de ansatte. Min erfaring er at det ligger mye kraft i uttalte verdier som understøttes av ledere og medarbeidere som “walk the talk”.

Denne kraften styrkes når virksomhetens struktur og prosesser reflekterer bedriftens verdier. Det er vanskelig å mane en selger til “teamwork”, for deretter å gi henne et kvotebrev som kun vektlegger individuelle måltall. Ingen mennesker trives over tid der hvor gapet mellom egne verdier og virksomhetens verdier blir for stort, eller der hvor uttalte verdier ikke henger sammen med den virkeligheten man opplever. Bedriftskultur og personlig engasjement starter med bevisstgjøring rundt egne verdier. Når jeg som arbeidssøker finner en organisasjon som legger vekt på mange av de samme verdiene som er viktige for meg, og dette gjenspeiles i kulturen, så har jeg langt større mulighet for a bidra til jobben med hele meg og mitt engasjement – noe som utløser kreativitet og arbeidsglede!

– Hva er viktigst for deg?

“Flinke piker blir syke – dyktige damer lærer seg å prioritere,” skrev Trine Eilertsen i Aftenposten da diskusjonen om kvinner og sykefravær blusset opp i fjor. Fra et verdibasert ledelsesperspektiv opplever jeg at det blir lettere å prioritere når jeg er kjent med egne verdier, og hva som er viktigst for meg. Sitter du nå og lurer på hva som egentlig er dine kjerneverdier? Her er noen tips for å komme i gang med egen bevisstgjøring:

1. Når var du mest lykkelig i livet ditt så langt?

2. Hva er du mest stolt av?

3. Når kjente du en følelse av tilfredshet og mening med livet?

Hvorfor er det akkurat disse øyeblikkene i livet ditt du husker best? Reflekter over hva som gjorde deg lykkelig og stolt, og hva som føltes meningsfylt. Hvem delte du disse opplevelsene med, og hvilke andre faktorer bidro? Kanskje du begynner å se noen mønstre som du kan assosiere med noen verdier. Husk at det ikke finnes gale svar her; bare riktige svar for akkurat deg. Valg du tar på tvers av egne verdier gjør ofte litt vondt i magen der og da. Hvis du er bevisst på egne verdier og vet at det er en god grunn til at du prioriterer annerledes akkurat i denne situasjonen, så er det et valg du kan leve med. Hvis du til stadighet blir bedt om å gå på tvers av egne verdier for å møte andres forventninger, så er det på tide å stoppe opp og ta en sjekk med deg selv. Det er begrenset hvor mange “kameler” du bør svelge før du ser deg om etter nye beitemarker, og dette gjelder på alle livets arenaer. Ifølge “Årets unga chef” i Sverige 2014, Emma Claesson, HR-sjef i SSAB, så er det viktig å “lytte til sin indre stemme og stole på sin indre styrke”.

“Annerledesvalget” der jeg lyttet til min indre stemme i 1988 ga meg åtte lærerike år i USA, lot meg treffe mannen i mitt liv, og ga meg starten på en internasjonal karriere gjennom 18 år i Cisco Systems. En av mine kjerneverdier er fortsatt livslang læring, og nå lærer jeg stadig nytt om verdibasert ledelse og kulturbygging i møte med ulike mennesker og organisasjoner.