Alle er født med et «kreativt gen»

ID-100165758

Ordet kreativitet betyr evnen til å skape. De fleste mennesker forbinder kreativitet med nyhet. Men at noe er nytt er ikke nok til å gjøre det til noe kreativt. Det må også ha en verdi utover det å være nytt.

De fleste tror at kreativitet er medfødt, og det er det, på et vis. Alle er født med et «kreativt gen», men det er personligheten til den enkelte som avgjør hvordan type og hvor mye kreativitet som kommer frem.

Tekst: Parisa Yousefi. Foto: Apolonia at FreeDigitalPhotos.net

Hvis du ser forbi mytene rundt kreativitet, som nevnt under, så kanskje du også kan slippe løs den kreative siden av deg?

Du er kreativ dersom du bruker høyre hjernehalvdel

Denne myten sier at noen av oss er logiske og analytiske fordi venstre hjernehalvdel dominerer, mens andre er kreative fordi høyre hjernehalvdel dominerer.

Myten konkluderer da med at noen av oss bruker feil type hjernehalvdel, dersom vi ikke er kreative.

Det er riktig at de ulike hjernehalvdelene har forskjellige funksjoner, men de er koblet sammen med blant annet nervefibre og de fleste mentale funksjonene forutsetter at begge halvdelene fungerer sammen.

Forskning viser at høyre hjernehalvdel er viktig når det gjelder problemløsning, men at man trenger funksjoner i venstre hjernehalvdel for å kunne formidle.

Forskning viser også at det er ukorrekt å si at noen bruker venstre hjernehalvdel, mens andre bruker høyre hjernehalvdel. Det er ikke riktig å kategorisere på denne måte, og kreativitet er ikke begrenset til én hjernehalvdel. Har du en hjerne, er du også i stand til å være kreativ.

Du venter på en a-ha-opplevelse

Vi har hørt om flere kjente og ukjente personer som har opplevd en a-ha-opplevelse, en plutselig kreativ åpenbaring, som i og for seg kan oppstå.

En av ulempene med denne myten er at mange av oss blir oppfordret til å tro at kreativitet er en passiv prosess.

De fleste av oss sitter kanskje og venter på denne opplevelsen, og tror at den helt uten videre faller inn i våre hoder. For at dette skal skje, må de underbevisste tankene ha materiale å jobbe med. Hjernen kan ikke vurdere og samtidig skape nye ideer om den ikke har store mengder med input, fakta og perspektiver fra tidligere. Sannheten er at de som har opplevd a-ha-opplevelsen alltid er hardtarbeidende mennesker innenfor sitt interesseområde, som har lagt mye tid og krefter i arbeidet sitt før de får en slik åpenbaring. A-ha-opplevelsen er faktisk det siste steget i en lang prosess, og ikke det eneste steget.

Å gå ut av komfortsonen er den beste måten å fremkalle kreativitet

Når vi er komfortable og er i kjente omgivelser med egne preferanser, har vi mot nok til å ta på oss risiko. Derimot, når du ikke er komfortabel, er det mindre sannsynlig at du er villig til å ta noen risiko som kunne hatt utspring til en god ide.

Som regel er det i komfortable settinger at man fremkaller kreativiteten, for eksempel når man er i trygge og kjente omgivelser som i bilen, i dusjen, o.l. Disse fysiske lokasjonene er ikke nye for oss, men de forteller oss at det er trygt å la tankene vandre. Forutsetning for nye ideer henger da sammen med punktet over.

Brainstorming er den beste måten å være kreativ på

De mest verdifulle, innovative ideene oppstår som regel når flere hoder møtes. Uheldigvis sier denne myten at den beste måten å skape nye ideer sammen, er å gjennomføre en klassisk brainstorming sesjon.

Brainstorming har blitt ekstremt populært, spesielt i næringslivet, men samtidig viser forskning at mennesker faktisk skaper flere og bedre ideer med kvalitet når de jobber alene enn å gå rett inn i en brainstorming sesjon.

Et viktig element her, er at det er nødvendig å få tid til å jobbe alene først, før man begynner å samarbeide med andre. Brainstorming er en effektiv måte å dele og slå sammen flere ideer og løsninger på, og ikke et sted man starter fra scratch. Samtidig er det greit å huske at de mest oppfinnsomme og beste innovative ideene er kombinasjonen av eksisterende ideer. Brainstorming skal heller ikke være slutten på den kreative prosessen. Etter sesjonene må de involverte få alenetid til å reflektere over andres perspektiver sett i sammenheng med deres egne tanker og ideer.

Kilde: Dr. Christian Jarrett og The Huffington Post

facebooklinkedin

Parisa

3 Comments

  1. Bra skrevet…jeg har selv blogg, og det at man alltid skal være kreativ ved å lage nytt innhold/»være på» kan være kjempe slitsomt i perioder :) Det og alltid skulle skape noe gjør meg sliten til tider og lite inspirert, men heldigvis kommer disse periodene for alle som gjør noe av det samme…

    Ha en riktig så fin Fredag

Legg igjen en kommentar