Nettverksbygging – Hva er viktig?

3DPQ790V

Ordene «nettverk» og «nettverksbygging» har de fleste av oss hørt om, både de av oss som er i arbeidslivet, men kanskje spesielt de nyutdannede som skal ut i sin første jobb. Nettverk, nettverk, nettverk – fokuser på det! Et velmenende råd fra de eldre og mer erfarne.

Tekst: Silje Bareksten (fra Oda Magasinet, utgave 2). Foto: Shutterstock

De fleste er klare over hvor verdifull evnen til å bygge gode relasjoner med andre mennesker er, og at det å ha gode kontakter vil kunne bety mye for hvilke muligheter man vil bli introdusert for i karrieren. Men hva betyr det egentlig for deg? Og hva vil nettverking i praksis si. Det er lett å bli usikker og forvirret!

Nøytralitetens kunst

Ifølge forfatteren Karen Burns som har skrevet bokenThe Amazing Adventures of Working Girl: Real Life Career Advice You Can Actually Use”, kan mange kvinner dra nytte av å lære om det å trekke en skarpere linje mellom hva som er profesjonell networking, og hva som er en personlig relasjon. Hun mener at kvinner bør bli oppmerksomme på hvilken målsetning de har med nettverkingen, og sier at når man er ute og bygger profesjonelle relasjoner, handler det om å selge seg selv inn slik at man blir oppfattet som ansvarlig, pålitelig og smart.
Det gjør en ved å holde seg til et nøytralt språk, samt ikke å dele for mye informasjon eller personlige historier ved første møte, skriver Burns. Dette gjelder både når man nettverker med kvinner og med menn.

Hva kan vi lære av gutta?

Det er ingen tvil som at vi jenter er gode på så mangt, men et par ting gjør gutta ganske så bra de også. Helen Fischer, biologisk antropolog ved Rutgers University i New Jersey har skrevet om temaet. Hun beskriver hvordan menns hjerner er oppdelt i «områder» som er noe annerledes enn kvinners – noe som hun hevder er årsaken til at de fleste menn kommer raskt og direkte til poenget i en nettverkssetting. De har ofte et konkret mål med samtalen. I en setting hvor de møter nye mennesker, hevder hun at menn har en tendens til å ta en beslutning om hva de synes om deg med det samme, med lite eller ingen small-talk, og de bestemmer seg fort om de ønsker å fortsette å prate med deg, og etablere en relasjon eller ikke. Altså kan det virke som et godt tips å huske på den korte tiden du har til å gjøre et inntrykk, og derfor bruke tiden effektivt ved å snakke om deres felles profesjonelle interesser, og forsøke å være så konkret som mulig når du snakker.

Slik blir du en dyktig nettverksbygger

1. Vær bevisst. Når du møter mennesker på nettverkstreff, gjennom jobb og i sosiale situasjoner hvor din intensjon er å bygge en profesjonell relasjon, er det viktig at du er klar over hvordan du fremstår og at du er klar og tydelig i din kommunikasjon. Mennesker er sosiale vesener, og det er naturlig for oss å teste hverandre – samtidig må du ansvarliggjøre deg selv for hvordan du leder din del av samtalen: vær bevisst på deg selv og hvordan du ter deg fysisk og verbalt. Opptre profesjonelt og ha alltid businesskortet klart. Konkret bør du tenke over hvordan og hvor mye du bruker berøring, og om du deler mange intime detaljer om deg selv og ditt privatliv.

2. Visualiser målsetningen din med nettverksbyggingen! Før du går inn på en konferanse, et treff, mingler i pausen under et foredrag, eller skal til lunsj med noen du ønsker å etablere en profesjonell relasjon med: visualiser målet ditt. Hva er det overordnede formålet ditt med aktiviteten? Hvem er det du har lyst til å komme i kontakt med, og hvorfor? Det å forberede seg selv litt i forkant før du går ut og nettverker, kan være en god øvelse som gjør deg mer trygg og avslappet.

3. Gjør research! Selvfølgelig skal du ikke alltid planlegge i detalj hvem du skal møte, og ofte møter vi på mennesker vi ønsker å hente inn i nettverket vårt i helt tilfeldige settinger. Likevel kan denne øvelsen være grei hvis du vet at du skal møte noen du ønsker en nærmere dialog med. Når du vet at du skal et sted der du kommer til å mingle med bestemte mennesker, og det er viktig for deg at du takler situasjonen rett – ta gjerne et lite søk på nett. Kikk på LinkedIn, se om personen har publisert noen uttalelser eller har blitt intervjuet. Det gir deg knagger å henge samtalen på, og tematikk du kan bruke fremfor å lene deg på personlige historier for å holde interaksjonen gående.

4. Be om feedback! Ingenting er bedre enn å spørre de som kjenner deg best, om en ærlig uttalelse. Hvordan oppfører du deg egentlig når du henvender deg til andre mennesker? Hvordan oppfattes du? Kommer du til saken? Oppfattes du som om du ønsker å utvide ditt profesjonelle nettverk? Venner, familie, kollegaer eller partner kan være en god hjelp – så lenge du er klar på at du må ha en ærlig feedback, og du tror du kan takle den.

facebooklinkedin

Parisa

Legg igjen en kommentar