Grip muligheten!

SME5Z11D

Oda-Nettverk ønsker at nettverket skal være en bidragsyter til å øke andelen kvinner i salg-, teknisk og fagledende stillinger innen IT.

Hvorfor ønsker de dette? Fordi det trengs!

Tekst: Silje Bareksten, co-founder av Sans IT Solutions AS (fra Oda Magasinet, utgave 2). Foto: Shutterstock

 

Oda-Nettverk ønsker å bidra til å skape like muligheter i IT-bransjen for kvinner og menn. De ønsker at norske bedrifter og organisasjoner skal ha en balansert sammensetning av kvinner og menn. Dette innebærer blant annet at vi har et ansvar for å inspirere kvinner til å ta lederverv og lederstillinger.

Flere av Oda-Nettverk sine arrangementer det siste året har hatt tema som får oss kvinner til å reflektere over oss selv. Hvordan vi som kvinner må bli tryggere på oss selv, tørre å ta steget opp, og ta lederposisjon. Med slike arrangementer ønsker vi å motivere kvinner til å tørre å anerkjenne sine egenskaper og ta ledende roller hvor de ikke underminerer sine ambisjoner.

Skape arenaer

Folk flest, og ikke minst de fleste ledere er enige om at mangfold i arbeidslivet er viktig, og at med mangfold oppnår man et balansert, rettferdig og styrket arbeidsliv.

Det fins både kvoteringssystem og ”lokketilbud” for å øke andelen kvinner til lederverv, styreposisjoner og topplederstillinger, og vi i Oda-Nettverk tror i tillegg på det å skape arenaer for kvinner som oppmuntrer til engasjement og utvikling.

For mange kvinner kan spørsmålet om å søke seg til lederstillinger også bli et spørsmål prioritering.

Går du med en yrende lederambisjon, men er usikker på om du tør å ta steget? Snakk med noen som allerede er leder, og få tips og råd.

Ubevisste holdninger

Kanskje har du hørt uttrykket ”kvinner er kvinners verste fiende»? Et uttrykk som oftest spiller på en holdning om at kvinner i arbeidslivet skal ha en tendens til å motarbeide hverandre, fremfor å hjelpe hverandre opp og frem. Oda-Nettverk tror dette i stor grad tilhører fortiden, men vi kan uansett lære mye av menn når det gjelder å tørre å stikke seg frem og oppmuntre hverandre. Kvinner bør i langt større grad si «vi kan», samt stole på egen intuisjon om at vi kan bære rollene vi påtår oss.

Aase Lundgaard i Deloitte har delt noen av sine tanker rundt dette temaet. Hun mener at noen kvinner kanskje er litt for usikre når de befinner seg i en ledende stilling, og tenker «jeg er ikke god nok», «på et eller annet tidspunkt kommer jeg til å bli avslørt”. Kanskje har vi kvinner en tendens til å stille oss litt for mange spørsmål – både om hvordan vi bør opptre, hva vi skal yte og ikke minst hvor gode vi skal være på alle arenaer. Lundgaard legger til at når det kommer til lederambisjoner, motiveres menn muligens mer av penger og status, mens kvinner i større grad er bekymret for hvordan lederjobben kan påvirke familielivet. Hun tror derfor det er viktig rollen og faget er ekstra interessant, for å friste kvinner til lederstillinger. Hennes tips til kvinner er å søke seg til stillinger, bransjer og et arbeidsmiljø der du virkelig trigges og finner at du blir motivert av det du gjør. Dessuten mener hun at mange kvinner tror leder eller toppleder jobben er vanskeligere enn det den er.

Har du lederambisjoner?

Her er noen tips å ta med seg på veien:

  • Søk deg til det du synes er aller mest spennende å jobbe med. Oppsøk utfordringer og stillinger som kan bringe deg dypere og nærmere det du virkelig liker å jobbe med.
  • Ta sjansen – tør å ta feil. Feiler du, innrøm det for deg selv og ta med deg lærdommen videre med hodet hevet.
  • Ignorer negative signaler fra omgivelsene dine. Kvinner er ofte svært oppmerksomme på hva andre synes om valgene de tar. Rist av deg andres meninger: det er til syvende og sist du som skal trives med det du gjør.
  • Del drømmene dine med noen som støtter deg. Oppsøk arenaer hvor du kan få inspirasjon og motivasjon, for eksempel en suksessgruppe, faggruppe eller skaff deg en mentor.
  • Ikke tro at ledere kun er for en viss type mennesker. Du kan du ha mange kvaliteter som er både ønsket og nødvendig som leder.
facebooklinkedin

Parisa

Legg igjen en kommentar