Hire for attitude – train for skills!

Skill.FotoIreneSandvedLunde_17

De fleste bedrifter vet godt at riktig mennesker på riktig plass kan utgjøre hele forskjellen. Likevel er det de færreste som tar seg tid til å reflektere over hva dette innebærer. Skill AS er et av de selskapene som har strategien klar når det gjelder rekrutteringen, og de lar ingen flinke folk slippe unna.

Tekst: Anne Catherine Gretland (fra Oda Magasinet, utgave 3). Foto: Irene Sandved Lunde

Riktige mennesker

«Vi må få de beste og flinkeste folkene inn på bussen», sier Daglig leder Kai Atle Rød – «så får vi finne den riktige plassen til dem etter hvert. I Skill er vi ekstremt opptatt av å ansette de «riktige» personene, og vi kompromisser aldri på personlighet/adferd. Vi lever etter uttrykket «Hire for attitude – train for skills!», sier Rød med entusiasme. Han vet hvor krevende det er å skulle levere resultater gjennom andre, og vet han har alt å vinne på å kjøre en svært grundig ansettelsesprosess.

Skill er en relativt ung bedrift i norsk IT, men røttene stikker dypt i IT-bransjen, og erfaringene er hentet fra tunge tekniske miljøer. Selskapet startet opp 1. desember 2006 med 4 ansatte i Fredrikstad, og innen 2009 var de 25 ansatte og hadde etablert et nytt kontor på Skøyen i Oslo.

I begynnelsen valgte Skill å knytte seg til utvalgte hodejegere med tanke på rekruttering, og veksten i ansatte kom sakte men sikkert. Våren 2012 ansatte Skill egen HR-sjef for å få enda større eierskap til og høyere takt på sine ansettelser.

Det er ekstremt viktig at de vi ansetter blir motivert av og vil trives i vår kultur i tillegg til å ha nødvendig kompetanse om faget. Etterlevelsen av dette fører til at det er en utfordring å vokse raskt nok. I løpet av det siste halvannet året har Skill hatt aktiv dialog med ca. 1000 kandidater, gjennomført mellom 300-500 intervjuer, hvorav ca 20 personer har blitt ansatt. Til tross for dette kommer vi ikke til å kompromisse på våre kriterier i fremtiden. Det er ingen tvil om at HR-sjef Elham Binai har nok å ta tak i. Skill er alltid på jakt etter gode kandidater og de har laget en webside som til enhver tid tar imot åpne søknader og henvendelser.

Trainee program er viktig

Skill teller i disse dager 65 ansatte, og Oslo kontoret har nå passert Østfold i antall ansatte. Planen for 2014 er å ansette ytterligere 10 personer, med hovedvekt på seniorkonsulenter, rådgivere og arkitekter. I tillegg har Skill utarbeidet og implementert et trainee program, og første trainee er har nå gått over til å bli en dyktig utøvende konsulent.

For å øke tilgang på ansatte ytterligere, deltar Skill i Microsoft University, og har via dette programmet ansatt to nyutdannede direkte fra skolen.

«Det er viktig at flere av oss som jobber med konsulenter i IT-bransjen tar ansvar for å utdanne nye hoder, sier Rød. Vi kan ikke alle rekruttere internt i bransjen – det eneste vi oppnår med dette, er å presse lønningene i været, mens konsulentprisene fortsetter å være den samme. Vi trenger nytt blod i bransjen, og vi er nødt til å ta jobben med å lære opp og trene junior konsulenter – det er noe alle må bidra til. Vi er svært fornøyd med å være en bedrift som har stort mangfold, med både erfarne konsulenter og nyutdannede. Vi ser at det er vi som vinner på denne strategien i det lange løp». I tillegg ser vi at kvinneandelen i Skill har økt de siste årene, dette skaper kjønnsmangfold som også har vært positivt for organisasjonen.

Kompetanse og videreutvikling

Skill har satt seg som mål å være det mest attraktive arbeidsstedet for konsulenter med ledende ferdigheter innenfor selskapets satsningsområder.

De har en genuin tro på at dagens og fremtidens kunnskapsarbeidere er frie mennesker som trives og motiveres av å arbeide sammen med andre dyktige mennesker, unge og gamle, menn og kvinner, fra forskjellige bakgrunner og kulturer, og i et fokusert faglig miljø med høye krav til kompetanse og kvalitet.

Det stilles derfor store krav til den enkelte både når det gjelder personlige og faglige kvaliteter.

Samtidig stiller Skill store krav til seg selv som arbeidsgiver når det gjelder å legge forholdene til rette for at det faglige og sosiale miljøet skal få utvikle seg positivt, og at det skal være ekstraordinært godt arbeidsmiljø.

«Selskapets grunnleggende filosofi er troen på at involverte og engasjerte medarbeidere presterer mer og bedre, som igjen er til det beste for våre kunder. Og det er kundene vi ansetter for – mennesker som har en genuin interesse og brenner for at våre kunder skal få den aller beste, den magiske kundeopplevelsen – opplevelsen som overgår kundenes forventninger» sier Rød.

Skill mener de er på riktig vei, og beviser dette gjennom å ha vunnet prisen for Årets Microsoft Partner innen kundetilfredshet i Norge tre år på rad.

Elementer/egenskaper som beskriver Skill-DNA’et:

 • Takhøyde
 • Engasjement
 • Påvirkningskraft
 • Fleksibilitet
 • Innovative
 • Nysgjerrige
 • Ambisiøse/målbevisste
 • Proaktive
 • Lite byråkrati/flat struktur
 • Dynamiske
 • Ekstrem kundeorientering
 • Positivitet/humor
 • Gjennomføringsvilje/evne

«Vi har stor fokus på videreutvikling i Skill, og dette betyr at vi har flere pågående programmer i tillegg til medarbeiderutviklingen som går kontinuerlig med målsamtaler, coaching, etc.

Hvis vi skal utvikle oss, og bli bedre som individer og organisasjon, må vi trene!» sier Rød.

Eksempler på programmer/trening som Skill gjennomfører:

 • Ledertrening med Erik Bertrand Larsen
 • Solution Selling trening med ekstern trener
 • Great Place to Work
 • Structogram-trening av selgere/rådgivere
 • Faglig kompetanseheving (kurs/konferanser)

Og videreutviklingen av de ansatte betaler seg – Skill har meget høy medarbeidertilfredshet, og de fleste ansatte anbefaler stadig Skill som arbeidsplass.

Rød var selv med fra starten av Skill eventyret, og var tidligere med å starte Egroup Consulting AS i 1999, og har hatt ulike lederroller frem til noen mnd. etter at de ble kjøpt av Ergo Group i 2006. Før Egroup var Kai Atle teknisk sjef i Cinet AS, region Østfold. Nå pendler han fra Sarpsborg i Østfold til Skøyen i Oslo tre dager i uken, enten i en Tesla S eller med tog, og det foregår mye tankearbeid til og fra jobben. Det er ingen tvil om at fokus på å ansette de «riktige» menneskene har vært med på å gjøre Skill til en attraktiv arbeidsgiver, i tillegg til en svært suksessfull IT-bedrift. Og Rød sier han er ikke redd for å ansette folk som er langt dyktigere enn han selv – slik sørger han også for stadig tilgang på de beste menneskene i Skill.

facebooklinkedin

Parisa

Legg igjen en kommentar