Ta kontroll over karrieren: -Start en mastermind-gruppe!

ID-100141270

Vi står hele tiden overfor utfordringer, vanskelige valg, ideer og frustrasjoner, beslutninger og veikryss både i karrieren og i våre personlige liv. Noen ganger er det faglige utfordringer eller spørsmål om jobbskifte, andre ganger bestemte sider ved oss selv vi har lyst til å endre eller utvikle for å prestere bedre.


Tekst: Silje Bareksten (fra Oda Magasinet, utgave 2). Foto: jscreationzs at FreeDigitalPhotos.net 


Har du noen gang ønsket at du hadde en gruppe mennesker som var der kun med det formål å hjelpe deg og gi deg retning i alle disse vanskelige valgene, eller kanskje har du hørt om at slike grupper finnes? For det gjør det nemlig. En slik konstellasjon av ”suksessgrupper” – også kalt mastermind-grupper, er et fenomen som brer om seg og blir stadig mer populært.

For mange er det kanskje fortsatt nytt og ukjent, men faktum er at konseptet ”mastermind-grupper” ble innført allerede på starten av 1900-tallet av forfatteren Napoleon Hill, som skrev boken ”Think and grow rich”. En mastermind-gruppe ble definert som en samordning av kunnskap og innsats, i en ånd av harmoni, mellom to eller flere personer. Samordningen var der for å oppnå et bestemt formål. Siden Hill gav ut sin bok hvor han presenterte disse tankene, har ideen om mastermind-grupper vokst og endret seg til å bli et verdifullt verktøy for personer som ønsker å utvikle seg og lykkes med det de gjør. Spesielt i businesslivet og i gründermiljøet er slike grupper populære.


Hvordan fungerer en slik mastermind-gruppe, og hva er formålet med den? De fleste slike grupper som settes opp i dag, er rett og slett to eller flere personer som møtes på fast basis, med et felles mål om å hjelpe alle i gruppen til å utvikle seg og lykkes. Noen grupper har også et bestemt mål eller en visjon.


Fordelene ved å delta i en mastermind- gruppe er mange:

  • Man har en fast gruppe mennesker med samme målsetning om å dele og støtte hverandre, noe som kan hjelpe hverandre til å lykkes.
  • En fri arena hvor man kan forvente ærlighet og konstruktiv feedback.
  • Man får ulike perspektiver, innspill og tilbakemeldinger på sine planer og tanker, og kan selv dele av erfaringer og kontakter.
  • Ressurser og kontakter blir tilgjengeliggjort på tvers i gruppen.
  • Man blir holdt ansvarlig samtidig som man blir inspirert av gruppen, noe som muliggjør et sterkt fokus på måloppnåelse.

Meningen med en slik gruppe er altså at man skaper et «community» hvor det gis ærlig og konstruktiv tilbakemelding. Man får også hjelp til å brainstorme rundt nye muligheter, og man blir utfordret og ansvarliggjort i et trygt miljø. Selvinnsikten som oppnås gjennom deltagelse i en slik gruppe, samt muligheten til å berike andre ved å dele av sin kunnskap, kan gi fornyet energi og selvtillit. Resultater fås både i karrieresammenheng og i det personlige liv. Å ha en gruppe mennesker utenom familie og venner, som lytter og gir råd, kan gi det lille ekstra presset man trenger for å bevege seg til neste nivå i arbeidslivet.

 

Finn en gruppe der du bor

Hvis du lurer på hvor du kan finne en mastermind-gruppe, eller hvis du har lyst til å starte opp en gruppe selv, finnes det en god mulighet gjennom siden www.meetup.com. MeetUp er verdens største nettverk med oversikt over lokale interessegrupper. På MeetUp sine sider kan du søke opp interessante grupper i ditt nærområde, eller du kan starte din egen gruppe. Et raskt søk på www.meetup.com viser en oversikt over relevante grupper i nærheten av der du bor.

facebooklinkedin

Parisa

Legg igjen en kommentar