– Jenter, dere trenger mer guts!

ID-100176114

IT-jentene Susanne Ludvigsen (25), Karoline Ellingsrud (26), Ida Rosén (28) og Nora Raaum (29) i Software Innovation og Sky Labs vil oppfordre flere jenter til å satse innenfor IT-bransjen en bransje som fortsatt er mannsdominert.

Tekst: Mona Øverby (fra Oda Magasinet, utgave 2). Foto: arztsamui at FreeDigitalPhotos.net

Ikke bare nerder

Alle typer bransjer, karrierer og yrker er utsatt for stereotypiske fordommer. IT-bransjen er intet unntak. Med forskjellige bakgrunn, interesser og utdanning så ønsker Susanne, Karoline, Ida og Nora å utfordre påstander om at IT-bransjen passer bedre for menn enn kvinner og at kun «Geeks» og datanerder kan gjøre karriere innenfor IT. «Jeg tror den stereotypiske oppfatningen om nerden gjør at mange jenter ikke klarer å identifisere seg med de ansatte i IT-bransjen» sier Ida. Det er viktig for jentene å understrekke hvor mangfoldig IT-bransjen faktisk er kontra hvordan det blir oppfattet.

Selv er Ida utdannet konsulent fra Høgskolen i Sør-Trøndelag, IT-bransjen ble en for henne en naturlig valg etter endt studium «IT spiller en såpass stor rolle i vår hverdag, jeg tenkte at det ville gi meg mange ulike retningsvalg og en variert arbeidshverdag.» Nora, som har Master i informatikk fra UIO, deler den oppfatningen «du er med på å utvikle tjenester som brukes av og er viktig for mange mennesker» Nora har selv trodd at en jobb i IT-bransjen vil bety lite sosial arbeidshverdag uten mye mellommenneskelig kontakt. En oppfatning som ikke stemmer med virkeligheten.

Karoline og Susanne har begge økonomiutdanning. Karoline er utdannet siviløkonom fra NHH og kom inn på IT-bransjen ved nærmest ren tilfeldighet » Kombinasjonen av teknologi og økonomi har alltid interessert meg, og som nyutdannet ønsket jeg en variert arbeidshverdag med mulighet til å videreutvikle min kompetanse» Karoline er trainee i Software Innovation, et trainee-program som gir henne muligheten til å prøve seg innenfor de ulike avdelingene i bedriften.

Susanne, har som Karoline, økonomiutdanning og begynte sin IT-karriere takket være Software Innovations trainee-program. Hun jobber nå som konsulent i avdelingen for kommuner og fylkeskommuner. For Susanne var muligheten for selvutvikling, og utfordrende arbeidsoppgaver viktig; «dette er en bransje hvor endring og utvikling er normen, og hvor man som ansatt garantert blir utfordret».

Det store bildet

I Software Innovation jobber økonomer og teknologer side om side, under samme tak, Ifølge jentene gjelder det å se på IT-bransjen i sin helhet og ikke bare fokusere på det tekniske aspektet. «Hvis man har den oppfatning at det kun arbeider programmerere eller folk med IT-utdannelse i et IT-selskap, går man glipp av det store bildet» sier Karoline.

Det er viktig å vise at det er muligheter for alle tross ulik bakgrunn, sier Susanne.

Jenter trenger mer guts!

Både lærer og sykepleierutdanning er ansett som tradisjonelle yrkesvalg for jenter, og Ida tror at det har sammenheng med at allmennkunnskapen og forståelsen av hva jobbene innebærer er større. – «Jenter må ha litt mer guts og være åpne for nye muligheter» Nora oppfatter at gutter i større grad enn jenter søker på jobber uavhengig av om de oppfyller alle kriterier som selskap stiller «Vi jenter derimot søker kanskje utelukkende jobber hvor vi føler oss helt sikre på at vi er kvalifisert og oppfyller samtlige kriterier – vi må tørre å være tøffere og søke på bedrifter selv om vi kanskje ikke kan absolutt alt» fortsetter hun.

Susanne mener det er viktig å fremme sine gode kvaliteter, og mener det dermed er viktig å fokusere på det man faktisk kan, fremfor det man ikke kan » Husk at du har kvaliteter som bransjen helt sikkert har behov for og at mye kan læres» sier hun. Susanne trekker også frem at det kan være positivt å skille seg litt ut, nettopp fordi man er jente i en bedrift der guttene er i flertall. At bransjen har godt av både mannlige og kvinnelige ansatte er de alle enige om.

IT må læres i ung alder

Jentene tror det er viktig å fokusere på at IT utdanningen passer for begge kjønn. Interessen må vekkes tidlig mener jentene, og jo tidligere jo bedre! – Verden fungerer ikke uten teknologi, og derfor bør det læres på lik linje med biologi, sier Susanne – ifølge jentene bør teknologi settes på timeplanen allerede på barne- og ungdomsskolen.

Det forventes ikke at man kan IT for å begynne på en IT-utdannelse, det kan læres og det tror jeg er viktig å fremheve, sier Nora.

Som kvinner i IT-bransjen så er Nora, Karoline, Susanne og Ida nødt til å følge med på utvikling, nye trender og markedet. Vi må utvikle oss hele tiden og henge med i tiden ellers havner vi raskt bakpå som bedrift.

Jentene tror at mye av grunnen til at det er så få jenter i IT-bransjen er manglende kunnskap om hvilke muligheter bransjen har å tilby. For å få flere jenter til å bli bevisst på IT-bransjen og hvilke muligheter som finnes, tror jentene det er lurt å vise mangfoldet, fokusere på tidlig læring og utfordre jenter til å bli tøffere.

facebooklinkedin

Parisa

Legg igjen en kommentar